bener

Obredi Velikog tjedna

V O D I č za župne suradnike

Napomena

Pred nekoliko godina uvidio sam potrebu da se za sve župne suradnike - sakristane i druge liturgijske animatore, čitače, pjevače, ministrante i dr.  pripremi Vodič kroz Veliki tjedan.

Naime, premda je sve to već dobro poznato ipak, jer se to odvija  jednom godišnje, često se mnogi nađu na muci kada vide što sve treba pripremiti. Stoga nije ni čudo da nešto i važnijega promakne, pogotovo ako se kasno počne s pripremom.

Pretpostavljam, i iz iskustva, da ovo može dobro doći i samim svećenicima koji trebaju koordinirati sve pripreme.

Ovi materijali slijede Rimski misal - VELIKI TJEDAN. Svaki župnik odnosno svećenik koji je prvi odgovoran, ili voditelji pojedinih službi u župnoj zajednici, vidjet će što treba prilagoditi za njegovu sredinu, ovisno o nekim vrijednim običajima.

Valja imati na pameti da su ova slavlja 'srce' liturgijske godine i stoga im treba posvetiti maksimalnu pažnju u vidu što dostojanstvenijega i svečanijeg odvijanja.

Stoga, na prijedlog nekih svećenika i župnih suradnika, dostavljam ovaj Vodič uredništvu Web stranica Nadbiskupije kako bi se njime mogli okoristiti svi koji to žele, osobito oni koji po prvi puta sudjeluju u pripremi i odvijanju obreda Velikoga tjedna.

Ispričavam se ako se je negdje potkrala neka greška.

Bit ću zahvalan onima koji pošalju sugestije da se načini nešto još boljega.

 

Rijeka, Korizma 2007.

 

Prof. dr. Milan šimunović

predavač pastoralne teologije, religiozne pedagogije i katehetike

Teologija u Rijeci

što je potrebno pripremiti?

Osnovna napomena:

Svi trebaju ponovno pregledati (proučiti) Obrednik Velikoga tjedna. Postoji posebno izdanje Kršćanske sadašnjosti "Veliki tjedan". Može se pogledati i u Rimskom misalu, a također i u Nedjeljnom i blagdanskom misalu ABC (za vjernike)

I. Voditelj pjevanja/ pjevači

Program priprema orguljaš u dogovoru sa župnikom, uzevši u obzir što se je ranije pjevalo i što se novoga može naučiti. Pritom valja voditi računa o osnovnim liturgijskim tekstovima. Stoga je potrebno računati i na izvanredne probe, već prema tome kako procijeni voditelj pjevanja u dogovoru sa župnikom.

 

1. Cvjetnica

a) Hosana Davidovu Sinu (prije blagoslova maslinovih grančica)

b) Slava, čast i hvala Ti, Spasitelju Kralju Kriste (za vrijeme procesije)

c) Pripjevni psalam, poslije l. čitanja: Bože moj, Bože moj.... (s pjevanim retcima)

2. Veliki četvrtak

a) Ulazna pjesma: Mi treba da se hvalimo ... (makar i najjednostavniji napjev)

b) Gdje je ljubav prijateljstvo (u vrijeme 'pranja nogu')

c) Euharistijske pjesme (za misu i za klanjanje poslije Mise), osobito "Usta moja .."

3. Veliki petak

a) Pripjevni psalam: Oče u ruke tvoje - predajem duh svoj (običan napjev), retci se čitaju

b) Svećenik: Evo drvo križa (svećenik)  -  Svi: "Dođite, poklonimo se"

c) Puče moj...................

4. Vazmeno bdjenje (Velika subota)

a) Pripjevni psalmi:     - Pošalji Duha Svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje

- Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma ....

(može se uzeti umjesto redovitoga psalma  Zapjevajmo .....)

- Kao što košuta žudi...

nb. Ili  i drugi psalmi ovisno o tome koja čitanja predvoditelj predloži

b) Aleluja i Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar (prije svečanog vazmenog Evanđelja)

Uskrsne pjesme (već prema tome kakve su mogućnosti pjevača/zbora)

- Kraljice neba

- Gospodin slavno uskrsnu

- Uskrsnu Isus doista

- Na gozbu Kralja Jaganjca

- Naš je usto

- Zora nebom zarudjela

- Na čast uskrsnuloga

- Na nebu zora rudi

- Radujte se kršćani

- Radost prosu se cijelim svijetom

- Nek mine Majko s lica tvog

- Pjevaj hvale Magdaleno

- Aleluja Onom koji uskrsnu

- Reci svakom koga znaš

- Kriste u Tvoje ime

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. čITAčI

čitači se trebaju pripremiti i rasporediti:

a) za redovita čitanja (načiniti raspored za cijeli Veliki tjedan)

b) za čitanje Muke (ako se ne pjeva) na Cvjetnicu i na Veliki petak

po ulogama, s time da je uputno da  pjevači izreknu  dio „mnoštvo, svjetina...".

c) na Vazmenom bdjenju (redoslijed, Pripjevni psalmi i dr.)

 

III. SAKRISTAN - MEŽNJAR (i suradnici)

Uz (izvanredno- generalno) čišćenje crkve potrebno je pripremiti, u dogovoru sa župnikom, sve što je potrebno za:

1. CVJETNICU

Prirediti stolić s maslinovim grančicama koji će biti u dnu crkve (ako je kišno vrijeme), negdje ispred crkve ili na drugom lokalitetu (pri kapeli) ako se 'razvija' procesija Netko bi trebao biti uz stolić gdje će biti  obred 'blagoslov grančica' da pripazi kako bi svatko mogao dobiti po jednu grančicu. Staviti kutiju u kojoj se skuplja dobrovoljni prilog, već prema običaju (ili za misije, ili caritas...). Uputno je da se oltari dijelom okite također i maslinovim grančicama. Boja misno ruha je crvena, što doziva u pamet muku i smrt Isusovu i dragocjenu cijenu prolivene krvi.

2. VELIKI čETVRTAK

Okititi 'oltar prema narodu'

Pripremiti/okititi oltar (pokrajnji) ili u kapeli gdje se odnosi Presveto nakon mise i gdje je Klanjanje.........

Dvije svijeće koje nose ministranti

Pripremiti više hostija (da bude za pričest i na Veliki Petak)

Lavor i vrč s vodom - i ručnik (ako se vrši obred 'pranja nogu')

Obredno ruho (za svećenika) je bijele boje.

Dodatak:

1. Obred 'pranja nogu' (koji izražava Isusovu gestu ljubavi prema svojim učenicima). Izbor dvanaest muškaraca ne bi smio biti bez ikakva kriterija. To bi trebali biti ljudi koji su angažirani u životu zajednice i koji sudjeluju u punini u Euharistiji. Vjernici nerado pristaju ako se uvodi praksa da to budu ministranti. Ukoliko nije moguće naći prikladnu skupinu bolje je ispustiti taj obred.

2. Pitanje "Božjega groba". Pokoncilska liturgija zadržala je svečanost prijenosa Svetotajstva s oltara na kojem se slavi Euharistija (i iz svetohraništa/tabernakula), uz napomenu da se izbjegne svaka pomisao na grob (i to nije mjesto 'Božjega groba'). Mjesto pohrane je u nekoj pokrajnjoj kapeli, ili ako je nema na pokrajnjem oltaru, gdje je klanjanje. Međutim, mjesto 'pohrane' ne može ukazivati na ideju 'groba' u kojemu bi bio zatvoren sakrament Kristova tijela.

što se pak tiče mjesta 'Božjega groba' treba najprije naglasiti da je liturgija sva usmjerena prema središnjem događaju Uskrsnuća. To znači da nije uputno u svemu 'historizirati' događaje iz Isusova života (muke i smrti), konkretno i tradicionalne običaje vezane uz Isusov 'ukop' i to sa svom dramaturgijom koja se u prošlosti - a negdje i danas - provodila. Ipak običaj postavljanja 'Božjega groba' može se zadržati, ali treba sve učiniti da to ne zasjeni liturgijska slavlja u Velikome tjednu. To znači da, ako se priprema mjesto 'Božjega groba', to 'nije u funkciji' (zaklonjeno je) sve do Velikoga petka navečer poslije obreda. 'Božji grob' priprema se na nekom drugom mjestu (u pokrajnjoj lađi ili nekom drugom prikladnom mjestu u dnu crkve) bez nekih pretjerivanja što se tiče uresivanja. Važno je napomenuti da prije vazmenoga bdjenja (ili najkasnije poslije bdjenja) treba ukloniti 'corpus' (koji predstavlja Isusa u grobu) da i na sam Uskrs vjernici ne odaju čašćenje. Grob je prazan, što je poruka uskrsnuća, a može se staviti kip Isusa uskrsloga (Uskrsnuće), anđeo, platno...).

3. VELIKI PETAK

Oltar je bez ikakva uresa (oltarnici, križ, svijeće, cvijeće) što je znak Isusova poniženja, odnosno muke i smrti.

Pripremiti veliki Križ koji je zastrt (koji će se nositi u povorci) i otkrivati u obredu pokazivanja Križa.

Jedan jastučić i eventualno mali tepih koji će se prostrti ispred stepenica gdje će se svećenik prostrti.

Oltar je bez oltarnika - pripremiti sa strane oltarnik (te tjelesnik-korporal i misal) koji će se prostrti u vrijeme Svete pričesti.

Obredno ruho (za svećenika) je crvene boje.

 

4. VAZMENO BDJENJE (Velika subota u noći)

- Vazmena svijeća (pripremiti i probati zapaliti da se vidi da dobro gori odnosno da stijenj nije upao u vosak i staviti novi broj - za tekuću godinu))

- jedna posuda (limena) za oganj (drva) ispred crkve

- kliješta (ili nešto slično) da se može uzeti žeravica, zatim treščice (ili veće

šibice) kojima će se zapaliti Vazmena svijeća s novog ognja.

- kuglice od voska koje se stavljaju u Vazmenu svijeću

- svijeće za ministrante

- posuda (veća) ili dvije manje blizu oltara za "Blagoslov vode" i obnovu krsnih obećanja.

Obredno ruho za svećenika je bijele boje.

 

***************************************************************

Dodatak - još neka pitanja

1. Pripremiti svu crkvenu robu i dr. - nabaviti više hostija

2. Probati razglas - kako radi -  (mikrofon) i dr.

3. Za 'pranje nogu' ( apostolima) -  pripremiti stolice

 

TIJEK  SLAVLJA

OBREDI U VELIKOM TJEDNU

**************************************

C V J E T N I C A

Nedjelja Muke Gospodnje

 

Prije Mise dijele se maslinove grančice  (netko mora biti prisutan da svatko dobije po jednu grančicu a ne da netko uzima više), a zatim se pripremi stolić na mjestu za blagoslov (ispred crkve ili na dogovorenome mjestu), gdje se okupljaju i pjevači. Može se staviti kutija u koju vjernici stavljaju dar što se namjenjuje za caritas (a negdje i za misije po dogovoru sa svećenicima na otocima koji se brinu da se mogu nabaviti grančice)

Svi vjernici su na tome mjestu.

Procesija: Uputno je da se polazi s jednoga mjesta u drugo (iz jedne druge crkvice, kapele, iz vjeronaučne dvorane, iz crkvenog dvorišta, iz atrija...). Liturgija naglašava važnost izmjene mjesta i kretanje praćeno određenim znakovima i pjesmom stvaraju psihološke predispozicije za dublje doživljavanje otajstva koje se slavi. što se tiče procesije na Cvjetnicu težište je na "ulasku" (Kristovu u Jeruzalem, danas k svome narodu).

(Napomena: Ukoliko je kišno vrijeme, sve se može u crkvi, tako da bi blagoslov bio u dnu crkve, a pjevači i ministranti išli bi u procesiji  kroz crkvu).

Navještaj Muke Gospodnje mora biti zaista dostojanstveno izveden. Valja sve učiniti da tamo gdje se muka ne pjeva bude pročitana po ulogama, što svakako na vrijeme treba pripremiti.

 

Prije početka

Komentator:

Današnja nedjelja uvodi nas u slavlje Velikoga tjedna, spomena Isusove muke, smrti i uskrsnuća. Početak tih događaja bio je Isusov ulazak u Jeruzalem, gdje su ga obični ljudi dočekali kao svoga spasitelja a vjerski vođe i društvene vlasti ga odbacile odnosno odvele u smrt na križu.

Zato današnje slavlje ima dva dijela:

- Svi ćemo se okupiti na mjestu gdje će se blagosloviti maslinove grančice. A nakon toga ćemo poput onih koji su Krista prihvatili svečano i javno, procesijom, pokazati da ga priznajemo kao svoga Spasitelja.

- U crkvi ćemo slušati biblijska čitanja i Muku Gospodnju i slaviti euharistijsku službu.

Maslinove i druge grančice sačuvat ćemo u svojim kućama da nas podsjećaju na proslavu Nedjelje Muke Gospodnje, na Krista mironosca.

 

P O č E T A K -  Blagoslov grančica

Kada svećenik (u plaštu crvene boje ako ga ima, inače u misnici), s ministrantima koji nose dvije svijeće, na čelu križ, s kadionicom, dolazi do mjesta (stolića), pjevači pjevaju: HOSANA DAVIDOVU SINU...

Slijedi MOLITVA  i blagoslov grančica... i sve kako predviđa obred.

Nakon Evanđelja, svećenik pozove na 'ophod - procesiju'.

Najprije ide ministrant s križem, te dva ministranta s dvije svijeće.

Netko od liturgijskih animatora se treba angažirati da 'ravna procesijom', to jest da se vjernici svrstavaju po dva/tri (ili četiri), da bude u redu, dostojanstveno i bez pričanja.

čim krene procesija, zvone zvona.

U procesiji se pjeva: SLAVA, čAST I HVALA TI....

MISA

se nastavlja  Zbornom molitvom.

Nakon Zborne molitve

- Komentator

U biblijskim ćemo čitanjima sada slušati pjesmu o čovjeku - patniku koji Bogu služi svom dušom i tijelom, a potom se uključiti u starodrevnu pjesmu ili psalam vjernika patnika "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio"?

Apostol će nas pozvati da po uzoru na Isusovo ponašanje u času odbačenosti i mi prihvatimo  njegov put.

I na kraju slušamo navještaj o Muci Gospodnjoj da bismo još bolje shvatili i doživjeli privlačnu moć onoga koji je spreman i život dati, ali ne odustati od onoga što je dobro i pošteno.

 

Slijede čitanja

1. čitanje: ...........................................

pripjevni psalam pjevaju pjevači

2. čitanje: ............................................

Redak prije Evanđelja - MUKE GOSPODNJE

SLIJEDI MUKA GOSPODINA NAšEGA ISUSA KRISTA PO .....

Homilija

- Poslije homilije:

VJERNIčKA MOLITVA (zazive izriču dva predmolitelja)

- Nastavlja se sve po redovitom rasporedu.

Na kraju Misu (nakon svećenikovih oglasa):

 

Komentator:

Rastajemo se noseći u sebi doživljaj ovoga slavlja. U ruci su nam grančice, a u srcu još življa vjera i prianjanje uz Isusa i njegov put. Maslinove i palmine grančice uvijek su bile shvaćane kao znak života, nade i pobjede, što nas zorno podsjeća na Isusa. Zato je lijepo da ih u svojim kućama stavimo na vidno mjesto.

U ime svih župnih suradnika pozivam vas da se uključite u slavlja u ovom Velikom tjednu i vidite u čemu biste se mogli angažirati, kako u pripremi slavlja tako i u bratskoj ljubavi, (posjetu bolesnima) i dr. Očekuje se da ćemo sve učiniti kako bismo sudjelovali u obredima odnosno slavljima Velikog četvrtka, Velikog petka i Vazmene noći, a pogotovo na sam Uskrs!

 

V E L I K I   č E T V R T A K

MISA VEčERE GOSPODNJE

Svečanije uređen (urešen) 'oltar prema puku'  kao i 'mjesto pohrane Presvetoga'.

Ako se vrši 'obred pranja nogu', prirediti 12 stolica za 'apostole' (na mjestu po dogovoru), zatim:  u sakristiji - vrč s vodom i ručnik (na stoliću)

Komentator

Poštovani vjernici!

Ovim večerašnjim slavljem započinjemo Sveto trodnevlje ili liturgijski spomen Isusovih posljednjih dana života na našoj zemlji i njegova 'prijelaza' Ocu po uskrsnuću. Ti osobiti događaji koji su neopozivo svekoliku ljudsku povijest usmjerili u tom pravcu započeli su Isusovom oproštajnom večerom s učenicima.

Večeras smo mi ti Isusovi učenici koji izvršavamo u današnje vrijeme Isusovu posljednju želju ponavljajući riječi i geste s njegove oproštajne večere kao spomen koji ovjekovječuje njegov čin i koji Isusove  učenike  - a to smo mi ovdje prisutni - uključuje u Isusov čin predanja za život svijeta.

Slavimo ovu euharistiju kao izraz naše volje da cjelokupnim svojim životom budemo Isusov živi spomen.

Kada se zapjeva Slava Bogu na visini zazvone sva zvona, koja 'šute' do vazmene noći (uskrsnuća).

Pratimo sve pažljivo, slušajmo biblijska čitanja  koja će nam iznijeti smisao svega što se večeras događa.

 

Početak

pjesma: MI TREBA DA SE HVALIMO ....

 

Kada svećenik zapjeva: SLAVA BOGU NA VISINI

zazvone zvona, ministranti zvone s malim zvoncima   (minutu do dvije)

 

1. čitanje: ..................................

pripjevni psalam - pjevači

2. čitanje:  ....................................

Redak  prije Evanđelja - orguljaš

Evanđelje - homilija

 

Odmah poslije komentator najavljuje Obred pranja nogu)

Večeras ćemo prisustvovati 'obredu pranja nogu', na spomen koji je Isus izveo na posljednjoj večeri. To je gesta koja izražava samu bit svakog kršćanskog postojanja: biti u službi drugih, poput Isusa.

Pratimo to pažljivo i uživimo se u prizor s Posljednje večere.  Ovdje je 12 muškaraca iz naše župe koji simboliziraju dvanaest Isusovih učenika-apostola.

Isus je svoje učenike, i nas, nazvao svojim prijateljima. Pjevamo pjesmu koja se posebno danas pjeva: Gdje je ljubav prijateljstvo, ondje je i Bog.

 

Svećenik skida misnicu, ministranti donose vrč (vodu) i ručnik i ide se prema mjestu gdje su apostoli, kojima se polijeva jedna noga.

Slijedi: VJERNIčKA MOLITVA  (dva predmolitelja)

Nastavlja se Misa, kao obično......

uz napomenu da je uputno da se, ako je moguće,  Pričest vrši "pod obje prilike".

Komentator: PRIJE PRIčESTI

VEčERAS IMAMO IZNIMNU PRILIKU DA SE PRIčESTIMO POD OBJE PRILIKE, TO ZNAčI DA PRIMIMO PRESVETO TIJELO I PRESVETU KRV.

SVEćENIK DIJELI PRIčEST UMAKANJEM HOSTIJE I GOVORI:

TIJELO I KRVA KRISTOVA. A MI ćEMO ODGOVORITI: A M E N.

Nećemo se pričestiti na ruke nego na usta.

Poslije Popričesne molitve - komentator (koji ujedno daje oglase) :

Poslije Mise slijedi obred koji se samo danas čini. Imamo pred očima što se je događalo one večeri, to jest poslije Posljednje Večere. Isus se s apostolima povlači u Getsemanski vrt, svjestan da će  biti izdan i uhićen.

Tu započinje njegov križni put, od znojenja krvavim znojem do izdaje, osude i razapinjanja.

Zato se prenosi Presveto (hostije) iz glavnog oltara na pokrajnji oltar gdje ćemo neko vrijeme bdjeti s Isusom - i moliti. To mjesto nas ne podsjeća na Isusov ukop već klanjanja i zahvale za Gospodinov dar, kada se dao "nama za hranu i piće".

U svoje molitve uključit ćemo sve one koji poput Krista  trpe, posebno one koji nepravedno trpe zbog nepravedne osude, u kojoj smo možda i mi sami sudjelovali.  Molit ćemo za oproštenje i radi  naših, poput Judine izdaje.

Svi  ćemo se okupiti kod oltara i ostati u klanjanju, razmatranju i molitvi.

Kroz to vrijeme razotkrivaju se svi oltari. Oltari se otkrivaju na spomen kako su Isusa svukli i mučili.

A SUTRA VEčER, U NAJSVETIJOJ NOćI VAZMENOGA BDJENJA, NAćI ćEMO SE OVDJE U  .... SATI. To je dan Muke Gospodnje, i osobito otkrivanja i ljubljenja Križa. Recite svima vašima da dođu i da se uključe.

 

---------

Slijedi svečani prijenos i pohrana Svetotajstva (na za to predviđeno mjesto)

Donosi se kadionica/tamjan - kađenje

Ministranti nose svijeće, uz svećenika, i kadionicu...

Pjeva se USTA MOJA (ali ne dvije posljednje kitice)

Kod pokrajnjeg oltara ('Mjesta pohrane'), kađenje - pjeva se Divnoj dakle...

Slijedi KLANJANJE. Svakako se preporuča da kroz neko vrijeme bude 'zajedničko klanjanje',  uz poziv vjernicima da tko može ostane još neko vrijeme.

Preporuča se da se u zajedničkom dijelu čita (meditativno) "Isusova velikosvećenička molitva" (Iv, 17)

-----------------------

Napomena

U međuvremenu sakristan (pomažu mu dva ministranta) skine sve s oltara na kojem se slavi Misa, s velikog oltara i dr. Sve sklanja (ili u sakristiju), tako da oltar bude potpuno otkriven i gase se svjetla u svetištu, da ostanu samo svjetla gdje je klanjanje.

VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE

 

Napomena:

Nema ničega na oltarima (samo ostaje uređen pokrajnji oltar, gdje je Presveto)

Prostrt mali tepih ispred stepenica, s jastučićem za svećenika, koji će se tu prostrijeti (poslije se makne)

U sakristiji je pripremljen zastrti križ, s dvije svijeće.

Komentator: prije početka

Danas, iznimno jedini dan u godini nema mise već se posebnim bogoslužjem  spominjemo Kristove muke. Ona za nas nije znak poraza već očitovanje Božje ljubavi koja ide do kraja. Da bismo mogli pratiti današnje bogoslužje, evo kratkog pregleda.

U prvome dijelu čitat ćemo biblijsku poruku iz proroka Izaije o sluzi patniku. To je slika Isusa, čije ćemo se muke spomenuti danas po opisu sv. Ivana evanđeliste. Nakon čitanja uslijedit će kratko tumačenje te poruke a onda sudjelovati u Sveopćoj molitvi.

Drugi dio je klanjanje Kristovu križu: on je znak i sredstvo našega spasenja.

Na kraju, u trećem dijelu pristupit ćemo Pričesti -  i tako se otajstveno sjediniti s Kristom koji je umro i uskrsnuo.

Sada će svećenik s ministrantima doći ispred oltara i ovdje se prostrti u znak Isusova muke i predanja. Svi ćemo  kleknuti i u tišini se pripremati za spomen slavlje Isusove muke i smrti. Pripremimo se za slavlje.

POčETAK

- Svećenik (u misnici crvene boje) s ministrantima ide ispred stepeništa, on se prostre a oni kleknu na prvu stepenicu, svi ostali u crkvi kleknu - i neko vrijeme ostaju u šutnji

 

- Slijedi MOLITVA

- čITANJA (upisati čitače)

1. čitanje: ....................................

Pripjevni psalam: Oče u ruke tvoje......  (pjevaju pjevači ili se recitira)

a retci se čitaju: ..........................

2. čitanje: .....................................

Vers prije Evanđelja - Muke Gospodnje, pjeva orguljaš

MUKA GOSPODINA NAšEGA ISUSA KRISTA PO IVANU

Ako se ne pjeva, uputno je da se čita po ulogama

Nakon MUKE kratka homilija

Nakon homilije - komentator

Sada slijedi Sveopća molitva - s deset nakana. Isus je svoj život stavio u službu svih ljudi jer Njegova je ljubav bila sveobuhvatna jer je svima htio donijeti spasenje i život. Molitvom sudjelujemo i mi u toj sveopćoj ljubavi našega Spasitelja.

 

- Poslije Propovijedi slijedi SVEOPćA MOLITVA (s deset zaziva)

Ako je običaj da se zadržao uobičajeni đakonov poziv: Prignimo koljena - u to vrijeme svi u tišini kratko kleknu i mole, i na poziv 'Ustanite' - ustaju.

Nakon Sveopće molitve - komentator

Vrhunac je današnjega obreda: Otkrivanje Križa i klanjanje Križu. Svećenik će s ministrantima donijeti Križ i pozvati nas da se poklonimo. On će zapjevati: Evo drvo Križa.  A mi: DOđITE POKLONIMO SE.

Nakon toga svećenik će poljubiti Križ, i onda mi za njim. Dosta je jednom pokleknuti i poljubiti križ, kao simbol našega Spasitelja. Bit će to znak zahvale i vjernosti Isusu, umjesto Judina poljupca izdaje.

Kroz to vrijeme pjevat će se poznati pučki napjev: Puče moj što učinih tebi?  Pjevajmo svi.

Tko želi nešto darovati prigodom ljubljenja Križa ili poslije svih obreda, to može ostaviti u košarici kod oltara. Naime, danas se ne kupi redovita milostinja, već se daje dar za održavanje 'Božjega groba' u Jeruzalemu.

U to vrijeme svećenik s dva ministranta ide u sakristiju (ili na mjesto gdje je pripremljen križ)  po 'zastrti križ', dolazi ispred oltara, na vrh stepenica, i počinje obred 'otkrivanja-pokazivanja svetoga križa'.

U tri navrata svećenik pjeva: Evo drvo križa....... ( svi odgovaraju: Dođite, poklonimo se).

Nakon toga, jedan ministrant pridrži križ a svećenik ide pokloniti se, poljubiti križ a poslije njega idu ministranti i ostali vjernici. Pjevači mogu doći pred kraj kada će vodič (ili sam svećenik ako nema vodiča)  čitati predviđeni Pjesan "Križu sveti stablo svako"

Dovoljno je samo jednom pokleknuti ispred križa i poljubiti ga. Ministrant svaki put obriše križ (prirediti rupčić za brisanje).

Kroz to vrijeme se pjeva: PUčE MOJ .....

Pred kraj Klanjanja/Ljubljenja križa (kada se vidi da je još desetak vjernika na redu), ministranti (može pomoći i sakristan) prostiru oltarnik i stave dvije svijeće, s misalom.

Poslije KLANJANJA KRIŽU, svećenik nasloni križ na oltar (potreban je jastučić da se upre o njega).

Slijedi PRIčEST

Komentator - poslije klanjanja Križu, dok ministranti pripremaju oltar

Pričestiti se znači sjediniti se s Isusom, primiti njegova Duha ljubavi i snage, naučiti prihvaćati trpljenje i nositi teret jedan drugoga. Budući da je danas jedini dan u godini kada se ne slavi Misa, pričestit ćemo se s hostijama koje su pohranjene od jučerašnje Mise večere Gospodnje.

- Slijedi SVETA PRIčEST

Svećenik donese Hostije (s oltara 'Pohrane'). Slijedi Obred pričesti, a potom se preostale hostije se odnesu natrag.

 

Završna molitva

Komentator - NA KRAJU SLAVLJA

Razmišljali smo o Kristovoj muci i njegovoj neizmjernoj ljubavi koja je prihvatila i trpljenje da drugima pokaže put spasenja i da ih tim putem povede.

Sad ćemo se razići svojim kućama.

Sutra Crkva bdije u iščekivanju uskrslog Gospodina. Zato je dobro da barem u dopodnevnim satima dođemo u crkvu, kod 'Božjega groba' (Križa koji smo danas otkrili) i razmišljamo o njegovoj spasiteljskoj muci i smrti i u tom raspoloženju željno iščekujemo radosni poklik vazmenog ili uskrsnog bdjenja.

Vazmeno bdjenje-slavlje Isusova uskrsnuća započinje sutra večer u ... sati. Ispred crkve je blagoslov ognja, slijedi procesija u crkvu, hvalospjev uskrsnoj svijeći-Kristu, čitanja, navještaj Uskrsnuća, uz ponovnu svečanu zvonjavu zvona, blagoslov vode, obnova krsnih obećanja, a nakon toga svečana Euharistijska služba-

To će biti izuzetna prilika za obnovu naše vjere u Krista koji je nadvladao smrt.

Ponesite svijeće ili ćete ih ovdje moći nabaviti. Ponesite tko želi i jela za blagoslov.

Sada se razilazimo u tišini.

 

OPET SE RAZOTKRIJE OLTAR.

VELIKA SUBOTA

VAZMENO BDJENJE U SVETOJ NOćI

Napomene:

1. Prirediti (sat ranije) sve i zapaliti pripremljena drva ispred crkve na pogodnom mjestu

2. U sakristiji pripremiti uskrsnu svijeća, kuglice od tamjana, šibice, baterija, treščice za paljenje svijeće..., kadionicu kliješta za uzimanje vatre, svijeće za ministrante....

Vjernicima omogućiti da nabave u dnu crkve svijeće (netko bi trebao biti kod stolića)

Posuda (dvije) s vodom blizu oltara (za blagoslov), s granom ili škropilom s kojim će se poškropiti narod.

- Na oltar je dosta staviti oltarnik a ostalo se priređuje poslije Vjerničke molitve - za Prikazanje).

3. BDJENJE - čITANJA

Tijekom vremena ustalila se praksa da se skrati broj čitanja. Međutim, u posljednje vrijeme - što je i pohvalno - vraća se praksa da se čitaju sva predviđena čitanja. Ova je noć jedinstvena prilika kada Crkva bdije, osluškujući Božji glas u povijesti spasenja. I zato ne bi trebalo pogodovati onima koji bi htjeli da sve što prije završi. Počinje s, naime, stvarati mentalitet da se te noći dolazi uglavnom na 'blagoslov jela'. Oni koji su došli radi toga, na neki način 'požuruju', odnosno počinju prigovarati zbog duljine obreda. Izgleda da bi vjernike na 'blagoslov jela' trebalo više upućivati na Uskrs, obično na tzv. ranu misu gdje se ona slavi. Time bi se i više stimuliralo vjernike da je bitno na sam Uskrs doći na misu, a ne da se zadovolje vazmenim bdijenjem-misom (koje su neki počeli izjednačavati s božićnom polnoćkom).

Ako se iz pastoralnih razloga smanjuje broj čitanja iz SZ, nužno je ipak voditi računa o pravilu da je čitanje Božje riječi temeljni dio Vazmenog bdjenja. Treba uzeti barem tri čitanja iz SZ (u prijekoj potrebi najmanje dva), s time da se ne izostavlja 'čitanje Knjige Izlaska'.

4. Prije početka obreda ugase se svjetla u crkvi.

 

T I J E K  O B R E D A

Komentar: Par minuta prije početka

Ove noći kršćani bdiju. Od starine ova je noć na poseban način sveta za sve one koji su prihvatili Krista.

Nedostaju riječi da opišemo sve što ćemo značajnoga noćas slaviti. Najbitnije: sigurna je činjenica da nas Bog iz smrti izvodi u život. O tome ćemo slušati, pjevati, moliti - sve doživljavati i uz pomoć obreda, simbola i radnji. Pustimo večeras da što više progovore obredni znakovi i simboli.

Postepeno ću vas podsjećati na pojedine važnije događaje. Najvažnije je da aktivno sudjelujemo, glasno odgovaramo ono što znamo i kako vidimo da drugi čine. Podsjećam da pripremite svijeće.

Sada ćemo svi (uz razumijevanje za najstarije koji bi mogli ostati u crkvi) izići ispred crkve gdje gori oganj koji će svećenik blagosloviti. Na tom ognju zapalit će se nova Uskrsna svijeća, simbol Krista koji je svjetlo svijeta. Kada svi iziđemo iz crkve, ugasit će se sva svjetla, samo ostaje upaljeno ono na ulazu u crkvu (pod korom).

+ Blagoslov ognja - pripravljanje svijeće

Ophod - ulazak u crkvu

Komentar (kada povorka ulazi u crkvu

Svećenik (ili đakon) nosi Uskrsnu svijeću. U noći smo, koja simbolizira zamračenje, zlo i grijeh. Možda smo koji put osjetili nadmoć tame  i pobojali se za uspjeh dobra. Ali Božja riječ nam kaže: "Svjetlo svijetli u tami i tama ga ne obuze". To je Krist, zato idemo za Njim.

Svećenik će zapjevati u ulazu u crkvu: SVJETLO KRISTOVO, a mi ćemo odgovoriti: Bogu hvala. Kada to učini drugi put, u sredini crkve, onda ćemo zapaliti svoje svijeće na uskrsnoj svijeći, pri čemu će pomoći ministranti. Pripazimo da svijećama ne zakapamo sebe, druge i klupe.

 

(POVORKA: svećenik i ministranti idu kroz crkvu - kreću prema izlazu iz crkve; ispred crkve je zapaljena vatra. Tamo bi trebali biti okupljeni ne samo pjevači već i svi vjernici, barem mlađi....)

- Blagoslov ognja i pripravljanje svijeće.

- Povorka kreće u crkvu i svećenik pjeva

SVJETLO KRISTOVO  (svi Bogu hvala):

a) na ulazu u  crkvu

b) u sredini crkve, tada ministranti zapale svoje svijeće i pomažu ostalim vjernicima da zapale svoje svijeće...... svećenik malo pričeka dok većina ne zapali svijeće...)

c) kreće se dalje: ispred oltara (na stepeništu) zapjeva treći put.

!! Sada se upale svjetla u crkvi ali ne sva, da dođe do izražaja uskrsna svijeća (i svijeće koje vjernici drži u rukama). I uputno je da služba čitanja bude sa 'prigušenim svjetlima'. Crkva bdije, u slušanju svoga Gospodina.

Komentar: Kada povorka dođe pred oltar i svećenik stavlja Uskrsnu svijeću na stalak

Svećenik sada odaje počast - kadi Uskrsnu svijeću, a potom slijede svečane Pohvale uskrsnoj svijeći, Kristu.

SLIJEDI HVALOSPJEV USKRSNOJ SVIJEćI

(Nakon hvalospjeva gase se svijeće)

 

Komentar: Nakon pjevanja Pohvala

Sada slijedi Služba riječi. Večeras liturgija predviđa više čitanja. Mi ćemo uzeti ona najvažnija. Slušajmo pozorno. Nakon svakog čitanja pjeva se ili recitira pripjevni psalam, a potom svećenik predvodi Molitvu (tada se ustajemo i opet poslije Molitve sjednemo).

SLUŽBA RIJEčI  (po izboru - u dogovoru sa svećenikom. Ovdje se donose osnovna ukoliko se ne čitaju sva čitanja:

Svećenik uvodi (kako je u obredu predviđeno)

 

1. čitanje (kraći dio iz Knjige postanka, po redu prvo u Lekcionaru)

čita: ..............................

pripjevni psalam: Pošalji Duha svojega Gospodine.... (pjevači)

retke čita: ..................................

Molitva - svećenik

 

2. čitanje (Knjiga izlaska  -  treće po redu u Lekcionaru)

čita: ............................

pripjevni psalam se pjeva (umjesto: Zapjevajmo.. može se pjevati:

Gospodin je moja snaga.....)

Molitva - svećenik

 

3. čitanje (proroka Ezekijela - sedmo po redu u Lekcionaru)

čita: ....................................

Pripjevni psalam: Kao što košuta žudi ...... (pjevači)

Retke čita: .................................

Molitva - svećenik

Komentar: Poslije  molitve

Sada će svećenik zapjevati SLAVA BOGU NA VISINI. Ponovno, u znak slavlja uskrsnuća Isusova, zazvonit će zvona koja nisu zvonila od večeri Velikoga četvrtka.

Svećenik zapjeva SLAVA BOGU NA VISINI, zazvone crkvena zvona,  ministranti zvone malim zvoncima..... i zapale se svijeće na oltaru

Pjevači pjevaju Slava Bogu na visini....

Slijedi:

ZBORNA MOLTIVA

I čITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA RIMLJANIMA

a nakon toga pjevači: ALELUJA  i "Zahvaljujte Gospodinu......"

na kraju: Aleluja....

Slijedi Evanđelje (uz Evanđelje se ne nose svijeće)

Homilija.

Komentar poslije homilije:

Sada slijedi Krsna služba. Obično su se u prva kršćanska vremena u ovoj noći krštavali oni koji su se na to pripremali kroz dulje vrijeme. (Nb. Ako ima u župnoj zajednici  krštenika reći: I mi noćas imamo radost prisustvovati krštenju,krizmi i pričesti naših kandidata).

Svi  ćemo obnoviti svoja krsna obećanja, držeći u rukama svijeće koje ćemo zapaliti nakon blagoslova vode.

Najprije slijedi blagoslov vode, koja je simbol preporođenja. Jer, Krist nas je 'oprao', preporodio na krštenju.

Slijedi obred blagoslova vode i obnova krsnih obećanja - kod krsnog studenca, a ako ga nema posuda s vodom smjesti se na ulazu u svetište (ispred oltara).

Prije krsnih obećanja vjernici zapale svijeće - ministranti pomažu.

Pjevači u vrijeme škropljenja vodom pjevaju "Vidjeh vodu", a ako ne pjevaju čitač može pročitati.

Slijedi SVEčANA EUHARISTIJSKA SLUŽBA

i redovito (sve do kraja Mise)

Nakon Pričesti i Popričesne molitve i svećenikovih oglasa:

Komentar:

DOčEKALI SMO NOVI DAN - USKRS. HVALA NA PRISUSTVU I SUDJELOVANJU.

I JA VAM U IME SVIH ŽUPNIH SURADNIKA ŽELIM DA VAM BUDE čESTIT I SRETAN. NEKA čESTITKA PROSTRUJI NAšIM MJESTOM.

NEKA BOŽJI BLAGOSLOV SIđE NA NAS TAKOđER I PREKO BLAGOSLOVA NOVOG - USKRSNOG - JELA poslije završne pjesme, kao znak pohvale i zahvale Bogu za sve što nam je učinio a nama je predstavljeno u tim znakovima, moleći da nam Bog udijeli preko tih blagoslova određena dobročinstva.

- Podsjećam još:  Noćas i ovih dana kada svećenik na kraju mise govori ili zapjeva: IDITE U MIRU,  ALELUJA - ALELUJA.

Mi odgovaramo (ili pjevamo)::

BOGU HVALA -  ALELUJA-  ALELUJA.

-----------------------------

Blagoslov (svečani - uskrsni)

KRALJICE NEBA RADUJ SE......

(Blagoslov jela - gdje je običaj)

U S K R S

 

Na Uskrs se preporuča lijepo pripremiti POSLJEDNICU prije Evanđelja

Ako se ne pjeva to mogu (po mogućnosti napamet) izvesti djeca/mladi:

 

Najprije se pjeva Aleluja

Dvoje čitača od ambona  čitaju ili, još bolje, recitiraju:

1. čitač (muško)

SVETOJ ŽRTVI USKRSNICI

DAJTE SLAVU KRšTENICI.

JANJE OVCE OSLOBODI

KRIST NAS GREšNE PREPORODI.

 

SA ŽIVOTOM SMRT SE SASTA

I čUDESNA BORBA NASTA.

VOđA ŽIVIH PADE TADA

I ŽIV ŽIVCAT OPET VLADA.

MARIJO, O RECI šTO JE?

šTO TI OKO VIDJELO JE?

 

2. čitač (žensko)

GROB JA VIDJEH KRISTA BOGA

SVJETLU SLAVU USKRSLOGA,

ANđELE I PLATNO BIJELO

U KOM BJEšE SVETO TIJELO.

UFANJE MI USKRSLO JE

KRIST, MOJ GOSPOD I SVE MOJE

PRED VAMA ćE TAMO GDJE JE

CVJETNA STRANA GALILEJE.

 

Oboje (a mogu se pridružiti i pjevači - ili staviti tekst na grafoskop da cijela crkva kliče):

ZNAMO DA SI DOISTINE

USKRSNUO BOŽJI SINE.

POBJEDNIčE, KRALJU DIVAN,

BUDI NAMA MILOSTIVAN.

AMEN. ALELUJA.

 

Sada se opet pjeva Aleluja

 

 

VAŽNIJE UPUTE ZA MINISTRANTE

***************************************************************************

O važnosti ministriranja i lijepog vladanja posebno u Velikom tjednu

Posebnosti u Velikom tjednu

 

I. LIJEPO JE I čASNO BITI MINISTRANT U CRKVI

1. Vama i vašim roditeljima posebno priznanje što ste se odlučili da budete ministrant, koji poslužuje kod sv. Mise, koja je za kršćane nešto najvažnije - slavlje i susret s Uskrslim Isusom. Stoga je biti ministrant čast za kršćanina.

 

2. Kada ste pristali biti ministrant znači da se želite založiti, biti redovitiji na Misi i pomagati. Napravit će se raspored kroz mjesec (jer neki bi htjeli ministrirati nedjeljom ujutro a neki navečer).

 

3. Od posebne je važnosti lijepo vladanje - ne pričati ili okretati se bez potrebe. Ako nešto hitno treba ili netko nešto nije siguran što treba napraviti - pitati potiho svećenika. Ministranti su svima u crkvi primjer lijepog vladanja.

 

4. Svi ministranti su jednaki, što znači da svi vrše sve uloge. Tako nitko ne može reći da on uvijek zvoni ili donosi hostije, vino, vodu i slično. To će rasporediti svećenik ili ministrant koji je zadužen za organizaciju, da se svi vježbaju. Jedino je pitanje držanja kadionice: to treba posebno vježbati i to će vršiti (za početak) dva/ tri ministranta.

 

5. U Velikom tjednu, razumljivo je, bit će i malo više zadataka. To su najvažniji dani u godini. Dakle, u dane: CVJETNICA -VELIKI čETVRTAK -VELIKI PETAK I SUBOTA U NOćI (bdjenje) - potrebno je više proba.

II. V E L I K I   T J E D A N

I. CVJETNICA

U ............ sati

1. Svi se pripreme u sakristiji,  kreće povorka

- jedan nosi križ, uz njega dvije svijeće

koji: ....................................................................................

tko nosi kadionicu: ..............................

tko nosi posudicu s tamjanom ..............................

2.  Povorka ide ispred oltara, svi pokleknu i dva po dva (na čelu križ i svijeće)

idu ispred crkve (ili na posebno mjesto - kapelica), gdje je pripremljen stolić s

maslinovim grančicama (ako je kišno vrijeme, ostaje se u dnu crkve)

- svi se svrstavaju  oko stolića za 'blagoslov grančica'

- kada sve to završi formira se procesija:

na čelu ministrant s križem, i dva ministranta sa svijećama

( za njima idu djeca, muškarci, pjevači, ostali ministranti sa svećenikom)

- kada završi procesija (u mjestu ili oko crkve) ulazi se u crkvu - pred oltar (križ se odlaže

kraj oltara ili u sakristiju, svijeće na stol) i  svi se poredaju u svetištu kao redovito.

3. Nastavlja se Misa - kao obično (svatko prema dogovorenim ulogama)

 

II. VELIKI čETVRTAK

Doći barem deset minuta ranije

Ovdje se samo navodi ono što je posebno

1. Svečani ulaz i sve ostalo do propovijedi, kao i na svakoj misi.

Izvanredno:

Kada svećenik zapjeva: SLAVA BOGU NA VISINI, zazvonit će na tornju zvona (o čemu vodi brigu sakristan) a dva ministranta (barem oko jednu minutu) zvone malim zvoncima (na zidu i drugima kojima se zvoni za vrijeme Podizanja)

Napomena: Od tada se više na zvonca ne zvoni, sve  do Subote u noći (vazmeno bdijenje, kada opet zazvone zvona - za Uskrsnuće).

 

2. Važno (ako je obred "pranja nogu apostolima")

POSLIJE PROPOVIJEDI:

Svećenik skida misnicu (jedan ministrant pomaže da se odloži na stolicu ('sedes') gdje je

obično svećenik), jedan ministrant drži posudu s vodom, drugi ministrant drži ručnik.

Svi idu kod mjesta gdje su smješteni (apostoli)

Svećenik 'pere noge apostolima': ministrant drži lavor/posudu ispod noge, a

drugi svećeniku pruža ručnik.

Nakon završetka svi idu u svetište, kod oltara i nastavlja se Misa, kao obično.

Nakon Pričesti slijedi nešto izvanredno:

PRIJENOS SVETOOTAJSTVA od glavnog oltara prema pokrajnjem oltaru ili kapeli, gdje je Klanjanje.

Dva ministranta nose svijeće, idu uz svećenika, ostali ispred - dva po dva.

Jedan nosi kadionicu, a drugi tamjan.

Tu se klekne (ako je moguće) ili se stoji.

Slijedi Klanjanje.

 

U to vrijeme dva ministranta pomažu sakristanu pospremiti oltare (cvijeće, oltarnike i drugo)

III. VELIKI PETAK

U ..... sati

Svakako doći na vrijeme.

1. U sakristiji -  u tišini oblačenje

2. Početak obreda. Pazi! Danas se ne zvoni (niti zvoncem na izlazu iz sakristije niti s onima kod oltara - bolje ih je skloniti).

Ne treba pokleknuti ispred oltara (jer danas tu nema posvećenih hostija), već se direktno ide ispred oltara (stepeništa)

Sada se svećenik prostre na pod, a svi ministranti kleknu na prvu stepenicu, s desne i lijeve strane i duboko se naklone.

Kada se svećenik digne, svi polako idu prema velikom oltaru, kod stolica (ostanu stajati) okrenuti prema narodu.

Nakon svećenikove Molitve počinju čITANJA  (svi sjednu)

Poslije čitanja 1. i 2.čitanja i MUKE GOSPODNJE  - homilija

 

Poslije Propovijedi SVEOPćA MOLITVA  (svi na svojim mjestima - stojeći)

Sada pripaziti:

- Svećenik sa dva ministranta ide u sakristiju (ili kako svećenik kaže) po veliki (zastrt) Križ i kada se vrati svi stanu na ulazu u svetište (ispred oltara) na stepenice okrenuti prema narodu.

SLIJEDI OTKRIVANJE KRIŽA I KLANJANJE KRIŽU.

Kada svećenik otkrije Križ, pridrži ga jedan ministrant a dvojica stoji sa strane, s rupčićima i naizmjenično brišu  nakon što pojedini poljubi križ.

Najprije se poklekne i poljubi križ svećenik, onda ministranti i ostanu stajati okrenuti prema narodu.

Važno: Kada se vidi da ima još desetak vjernika za klanjanje dvoje ministranata  pomažu sakristanu prostrti oltar i staviti knjigu (Misal)

 

Svećenik položi križ (ili nasloni Križ na oltar) a zatim s dva ministranta  ide prema pokrajnjem oltaru po HOSTIJE.

 

Slijedi Pričest.

Kada završi Pričest, Hostije se nose prema pokrajnjem oltaru (uz pratnju dvaju ministranata koji nose svijeće)

Svećenik završi s Molitvom i oglasima i svi idu  u sakristiju, ne treba pokleknuti.

Dvojica koja su pomagala prostri oltar, sa sakristanom opet skidaju oltarnik.

IV. VAZMENO BDJENJE (Velika Subota)

u ...... sati

Doći barem petnaest minuta ranije jer ministranti imaju važne uloge

Svi se u tišini pripremaju u sakristiji

što će tko raditi: jedan ministrant nosi kadionicu, drugi nosi tamjan, treći nosi tacu na kojoj su šibice, kuglice i dr. Jedan će svećeniku držati knjigu ispred crkve.

Svi nose u rukama male svijeće

 

Kreće povorka - pred crkvu (bez zaustavljanja ispred oltara)

Idu, dva po dva,  ispred crkve, gdje će biti BLAGOSLOV OGNJA

Tu slijedi blagoslov. Svećenik će reći što kada treba dodati.

Kada svećenik kaže da se kreće u crkvu, svi se poredaju i polako idu:

PAZITI:

1. Na ulazu u crkvu - malo naprijed gdje je škropionica - svećenik  držeći USKRSNU SVIJEćU pjeva: Svjetlo Kristovo (svi malo zastanemo). Svi odgovaraju pjevajući: BOGU HVALA.

 

2. Sada povorka kreće naprijed i prvi se ministrant zaustavlja u sredini crkve, sve se  okrenu prema USKRSNOJ SVIJEćI.

Svećenik drugi put pjeva: Svjetlo Kristovo. Sada jedan ministrant zapali svoju svijeću (paziti da se ne ugasi uskrsna svijeća) na uskrsnoj svijeći i svi od njega dalje, i pomažu drugima u crkvi zapaliti svijeće... samo nekima (pa neka oni dalje prenose).

 

3. Vratiti se natrag i opet kreće povorka, zaustavlja se ispred stepeništa. Svi se okrenu prema Uskrsnoj svijeći, svećenik pjeva.

Ide se u svetište držeći svijeće u rukama (paziti da se ne zakapa haljina i da se nešto ne zapali).

 

Dodati kadionicu i tamjan, svećenik kadi Svijeću. Sada svećenik (ili ako je prisutan đakon) pjeva POHVALE USKRSNOJ SVIJEćI (koja predstavlja Krista koji je svjetlo svijeta).

Poslije toga slijede čITANJA

Pripaziti: Poslije svako čitanja je Pripjevni psalam, a kada on završi svi se ustaju,  i opet sjednu (tako svaki put)

VAŽNO:

Nakon trećeg čitanja (ili ako ih je više - a to će reći svećenik) i pripjevnog psalma SVEćENIK PJEVA

SLAVA BOGU NA VISINI. Sada će sakristan zazvoniti velikim zvonima, a ministranti zvoncima: jedan sa zvonom koji visi na zidu, a druga dvojica sa malim zvoncima (i zvone kao na Veliki četvrtak -  1 minutu)

Slijedi Aleluja, Evanđelje (uz Evanđelje se ne nose svijeće).

Homilija

 

Poslije Propovijedi,

BLAGOSLOV KRSNE VODE I OBNOVA KRSNIH OBEćANJA

svi idu ispred oltara, okrenuti prema narodu

SVEćENIK BLAGOSLIVLJE  vodu, uz Obnovu krsnih obećanja (i škropljenje naroda pri čemu ministranti pomažu)

NASTAVLJA SE MISA. Posluživanje kao obično (donošenje darova)

i sve ostalo kao na Misi.

Na kraju Mise - blagoslov uskrsnih jela - također svi poredani ispred oltara. Treba donijeti kadionicu i tamjan. Negdje je običaj da jedan ministrant drži košaricu u koju prisutni mogu (ako žele) staviti svoje darove za ministrante.

 

 

Napomena:

1. Važi kao i za sve vjernike:

nije dosta biti samo u noći na slavlju. Potrebno je doći i na sam dan Uskrsa.

2. Kao i obično treba uredno odložiti/spremiti ministrantske haljine.

3. Red je i lijepo je da ministranti čestitaju najprije svome župniku Uskrs, a potom sakristanu i drugima.

 

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice