bener

Homilija uz nedjelju Dobrog pastira

4. VAZMENA NEDJELJA  2007.

NEDJELJA DOBROGA PASTIRA

Nacrt homilije (1) - u sredini gdje je na misi više starijih

 

Poštovane sestre i braćo, župljani!

 

Pred raznim  pozivima i ponudama   

            Jedno od pitanja koje nam se uporno nameće jest: kome vjerovati i za kime poći? Mnogo puta nije nam se lako snaći u današnjemu društvu raznih ponuda i obećanja, u pravom metežu osobnih i grupnih isticanja. Kako biti objektivno kritičan a da ne krenemo za lažnim prorocima, kako je ne mali broj ljudi krenuo, odnosno kako razabrati glas dobroga pastira?     

            Isus se je susreo s činjenicom da su njegovi suvremenici bili izloženi raznim izazovima i pozivima židovskih vođa, koji u svojoj nevjeri nisu mogli podnijeti njegovu ponudu drugačijega odnosa prema Bogu i čovjeku i radikalno novu viziju života. Ivan u evanđelju to dobro uočava i želi pobuditi vjeru u Isusa kao Krista i kao Sina Božjega, da bude priznat kao pravi Mesija, kao jedini istinski vođa. U tom pravcu iznosi Isusovu prispodobu o dobrom pastiru. Inače, slika pastira trebala je biti poznata njegovim slušateljima jer se primjenjivala i na ranije vladare. U riječima proroka sam Bog se pojavljuje kao jedini Pastir, o kojemu psalmi pjevaju  kao o pastiru. Sjetimo se samo onog često pjevanoga teksta: Gospodin je pastir moj ni u čemu ja ne oskudijevam.

Isus vođa, ali kao prijatelj-suputnik

            Dakako, tek u Isusu se doživljava pravi novi i, od svih drugih u povijesti, sasvim drugačiji pastir. On nije, kao mnogi raniji vođe, neki nadglednik, koji čeka da iskoristi ili čak kazni, nego kao onaj koji ima prijateljsko razumijevanje, koji nekim nutarnjim okom vidi što ljudi u dubini srca očekuju. On obećava da nijedan od nas neće propasti, štoviše daje im život vječni. Ako budu s njime, nitko ih neće ugrabiti iz Božje ruke.

             I od tada dalje, svi koji se po krštenju pridružuju Njemu i njegovu narodu, osjećaju se pozvanima i dužnima krenuti za Isusom Pastirom i nasljedovati ga. Ispunjeni ovom sviješću svi njegovi učenici, kršćani, na neki način osjećaju obvezu da postanu pastiri, istinski suputnici i supatnici jedni drugima. Dakako, na poseban način glas Dobroga pastira treba odzvanjati, kao što je sam Isus zaželio, preko apostolskog poslanja, preko njihovih nasljednika, biskupa i svećenika. Odaziv na duhovno zvanje bitno ovisi o jasnom raspoznavanju "glasa onoga koji ih poznaje i zove po imenu". Stoga je Crkvi, kao zajednici vjernika jedan od glavnih zadataka da porade na tom da bude onih koji će se uključiti u tu pastirsku odnosno svećeničku službu, koji će skupljati one koji su zalutali i raspršeni u Isusov 'ovčinjak', u zajednicu vjernika, Crkvu.

Stvaranje duhovne klime za odaziv Isusu Pastiru

            Uvijek, a osobito danas, na Nedjelju Dobroga pastira, pozvani smo molitvom i djelom u našoj župnoj zajednici stvarati duhovnu klimu, poput one u prvoj kršćanskoj zajednici, koja će pogodovati da mladići promisle i o uključivanju u red onih koji izabiru ulogu pastira kroz svećeničko zvanje. Da, sestre i braćo, od bitne je važnosti da u našim obiteljima i župnoj zajednici vlada ozračje u kojem ćemo se osjećati braćom i sestrama i biti sve spremniji čuti Božji glas na življenje i djelovanje iz vjere. Ako mladi vide da smo zaista bratsko-sestrinska zajednica, da nas ovdje drži vjera i okupljanje oko Krista uskrsloga, da se uključujemo u razne župne inicijative, onda će i naši mladi lakše poželjeti da se jednoga dana dadnu potpuno na raspolaganje, da vrše pastirsku odnosno predvoditeljsku službu, bez koje kršćanska zajednica ne može funkcionirati. Naprotiv, ako oni vide da su, nažalost, pojedini vjernici, počevši od samih roditelja, inače navikli u životu na mnoge najamnike i izbrabljivače poput onih i u Isusovo vrijeme, izjednačuju s njima i svoje svećenike, odbacuju ih ili barem omalovažavaju, mladi će se sve teže odlučivati za takvo zvanje. Nije im svejedno ako vide da neki svećenici trpe od nezahvalnosti, prezira i omalovažavanja, što ih baca u malodušje. Postavim otvoreno danas pitanje o našim kršćanskim odnosima, o nedostatku razumijevanja jednih za druge. I roditelji, kao prvi pastiri i vođe svojoj djeci nisu uvijek idealni, pa tako ni svećenici, ali to ne znači da ćemo ih napustiti i omalovažiti.

Poziv mladima na pastirsko služenje u svećeničkom zvanju

            Danas u Isusovo ime upućujemo poziv mladima da budu otvoreni Božjemu glasu i da slijede izbliza jedinog pravog pastira. Vjerujem da Isus i danas izaziva divljenje i odobravanje, jer je jedini pravi vođa. On je izabrao i prve učenike, ne neke savršene ljude. Naprotiv, imali su svoje slabosti i ograničenost. Ali je od njih učinio velike ljude i svoje blagovjesnike.To Isus čini i danas, poziva neke od vas, mladići djevojke, u svećeničko ili redovničko zvanje. Dragi su mi svi i dobrodošli, bez obzira iz kojega kraja došli i uključiti se u svećeničku službu. No, ne možemo se pomiriti s činjenicom da iz ovih naših krajeva, iz ove biskupije, nema onih kojih će čuti glas Krista pastira i krenuti za njim da predvode ovaj narod kao svećenici i misionari ili se posvete redovničkom životu s nizom pothvata povijesno svojstvenih njihovoj redovničkoj zajednici, za rast Kraljevstva Božjega. Uvijek je u Crkvi bilo onih koji su se potpuno posvećivali "Isusovoj stvari" odnosno radikalnom učeništvu i kao takvi bili znak novosti života koji sam Bog može dati.

Zar to nije divan zadatak: pomagati ljudima da danas budu više ljudi, štoviše ostvareni po Božjemu naumu?

Briga za svećenička i redovnička  zvanja - naš zajednički posebno obiteljski zadatak

            Poštovani župljani!

            Danas smo dužni još glasnije ponoviti da su nova duhovna zvanja naše zajedničko pitanje, a ne samo biskupa ili redovničkih poglavara. Budimo podržavatelji svakog dobrog poziva, najprije roditeljskoga i odgojiteljskog. Podržimo i naše mlade na studij teologije u Rijeci da bi nakon solidne teološke pripreme služili kao vjeroučitelji u školi ili katehete i drugi suradnici u župnoj zajednici. Dakako, na poseban način poduprimo one koji žele služiti u svećeničkom ili redovničkom zvanju. Naša je budućnost u Božjim rukama, ali on traži suradnike, nas ljude. Nemojmo obeshrabrivati mlade govoreći da je to prevelika žrtva, dok smo u isto vrijeme svjesni da nema nijednoga poziva bez žrtve.

            Poseban poziv upućen je danas našim obiteljima, roditeljima. Jer obitelj predstavlja redovito mjesto gdje djeca sazrijevaju kao ljudi, kršćani i pozvani. Dobar ljudski odgoj na najbolji način pripravlja kod djece tlo za kršćanski odgoj. U to spada i odgoj da djeca, kada odrastu, s punom sviješću odgovornosti mogu slijediti svoje zvanje, također i svoje duhovno zvanje. Bilo bi dobro da i na župnoj razini, počevši od župnih vijeća i drugih suradnika, više razmislimo o našoj odgovornosti i nekim inicijativama za nova duhovna  zvanja, pa i o liku svećenika za novo vrijeme. Molite za svoje svećenike da zajedno s vama možemo izvršiti zadatak kako očekujete, da živimo svoje zvanje kao radosno služenje i da nas mladi naslijede. Uključite se, u ovoj "Godini duhovnih zvanja" u Riječkoj metropoliji a u povodu 200.te obljetnice Senjskog sjemeništa, u neke inicijative, osobito molitvene skupine za duhovna zvanja. A sve u uvjerenju da ustrajna i pouzdana molitva, pogotovo ako je popraćena nekim drugim pothvatima, postiže uspjeh.

            Izražavam vam danas priznanje, kao vaš župnik, što barem razmišljate u ovom pravcu, a još više ako molite i nešto činite, osobito što podržavate one koji su se već odlučili za svećeničko ili redovničko zvanje. U tom smislu hvala i onima koji i materijalno pomažu da možemo odgajati i školovati naše sjemeništarce u Zadru i bogoslove u Rijeci. To nam je dužnost. Bog će dati da naša nastojanja urode plodom da naša i druge zajednice budu imale uvijek one koji će ih u ime Božje voditi i predvoditi slavlje svetih sakramenata.

 

 

VJERNIčKA MOLITVA

 

Predvoditelj:

Bože, naš Oče, poslao si nam svoga Sina da nam kao Dobar Pastir objavi tvoju ljubav prema nama. Molimo te stoga:

 

1. Daj, Gospodine svojoj Crkvi ustrajnost i neumorno nastojanje da sve ljude privede k Tebi, vjernome Pastiru, molimo te.

2. Ojačaj našega biskupa, župnike, redovnike i redovnice da ti služe radosna srca i budu živi odraz tvoje pastirske ljubavi, molimo te.

3. Obiteljima daj da ljube život i odgajaju djecu za trajne i plemenite vrednote, njegujući i svećenički ili redovnički poziv u svojoj djeci, molimo te.

4. Našim župnim zajednicama posvijesti zadatak buđenja i podržavanja duhovnih zvanja, molimo te.

5. Naše pokojne svećenike, redovnike i redovnice i sve koji su ti vjerno služili obradi životom vječnim, molimo te.

 

Nb. Na kraju cijela zajednica moli Molitvu za duhovna zvanja koja se ove godine redoviti moli.

 

 

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice