bener

Pastoralni plan za 2006.

Nakon što smo prošlu godinu slavili kao Godinu Euharistije na razini opće Crkve. Naša biskupija Gospićko-senjska ove godine provodit će pastoralni plan ove radne – pastoralne 2005/06. godinu kao Godinu Dana Gospodnjeg.

U promišljanjima na raznim skupovima biskupijske, dekanatske i župne razine od literature uzimat će se kao osnovno polazište:

 1. Apostolsko pismo pape Ivana Pavla II.» Dies Domini – Dan Gospodnji» koje je upućeno iz Vatikana na Duhove 1998., a kod nas izdala KS –Zagreb 1999.
 2. članak i predavanje na Teološko-pastoralnom tjednu u Rijeci dr. o. Emanuela Hoška «Dan Gospodnji» u Riječkom teološkom časopisu br 1(17) 2001. Ovaj članak tumači gore navedeno Apostolsko pismo «Dies Domini»
 3. Nedjelja dan Gospodnji – duhovno sidrište i središte hrvatskih katolika (Priredio Bernardin Škunca, ofm – Zadar 1997.) Umjesto predgovora je «razgovor» s biskupom dr. Želimirom Puljićem, zatim je donesena poruka hrvatskih biskupa pod naslovom:»Nedjelja dan Gospodnji i dan blagdanskog počinka (1997), a zatim pišu tri autora: Željko Mardešić, Bernardin Škunca i Mato Zovkić o biblijskoj, povijesno-duhovnoj i liturgijsko-pastoralnoj poruci Dana Gospodnjeg.
Ove točke prijedloga što ga je usvojilo Prezbitersko vijeće na svojoj sjednici, 17. listopada 2005. podjeljene su u četiri dijela:

1.dio - Točke programa koje su datumski određene

  9. rujna - Polaganje kamena temeljca za Crkvu hrvatskih mučenika — središnja proslava Euharistijske godine za gospićko-senjsku biskupiju na Udbini. Hodočaste vjernici biskupije i drugih hrvatskih (nad)biskupija. Predlaže se da s proslavom hrvatskih mučenika na Udbini 9. rujna redovito završava odnosno počima nova pastoralna godina. Mi smo ove godine s tim datumom i završili proslavu Godinu Euharistije. Možda da u ovoj pastoralnoj godini, bolje idućeg 9. rujna glavni ton proslavi bude: Dan Gospodnji – nedjelja. 25. rujna (nedjelja) - Vjeronaučno-katehetska nedjelja (Organizira Katehetski ured).Katehetsko-vjeronaučna godina neka također bude posvećena Danu Gospodnjem. Kako to izvesti i što poduzeti neka o tome razmišlja Katehetski ured. Za ovu Pastoralnu godinu već je ova nedjelja prošla. MI bismo trebali promisliti što ćemo planirati za iduću godinu i u tom smislu organizirati Katehetsko-vjeronaučnu nedjelju.

1. listopada (subota) – Susret roditelja i supružnika na Krasnu te XVI. sabor mladeži Gospićko-senjske biskupije u Ogulinu (mons. T. Rogić. I ovaj XVI. - 4. - 7. listopada (utorak-petak) - Teološko-pastoralni tjedan u Rijeci. 1.listopada (ponedjeljak) - XI. sjednica Prezbiterskog vijeća Gospićko-senjske biskupije Predstavljen je i usvojen ovaj Pastoralni plan za pastoralnu godinu 2oo5/06. 24. listopada (ponedjeljak) - Svećenička skupština u Gospiću – Ove godine bit će posvećena svojom glavnom temom: Dan Gospodnji – nedjelja (u duhovnom i teološkom dijelu) te u programsko –pastoralnom, govorit ćemo o tome u okviru ovog pastoralno g plana.

26. studenog (subotu) - V. sjednica Biskupijskog pastoralnog vijeća: ova sjednica: Pozvati osnovane odbore ovog vijeća da se do iduće sjednice sastanu te na ovoj zajedničkoj sjednici dadu svoje programe s obzirom na godinu Dana Gospodnjeg – nedjelju.

Potrebno je po Odborima koje smo u okviru Pastoralnog vijeća formirali što prije donijeti plan rada za ovu godinu. Što ti pojedini Odbori mogu učiniti pod vidom: Tako imamo: Odobr za Katehetiku, liturgiju, mlade, obitelj, Odbor za Caritas te briga za starije i nemoćne, medije, graditeljstvo. Svaki od ovih Odbora trebao bi imati vidjeti i donijeti plan i program što može u okviru svoje djelatnosti učiniti s obzirom na godinu Dana Gospodnjeg.

 • 3. prosinca u Ličkom Osiku održat će se susret Caritasovih volontera i članova Povjerenstva za pastvu braka i obitelji u vezi Božićne akcije «1000 radosti»
 • 12. prosinca (ponedjeljak) - Predbožićni susret svećenika u Gospiću: Osim duhovnog programa koji se redovito za ovaj susret priređuje (Pokorničko bogoslužje i razmatranje) Održati predavanje na temu: Svećenik i Dan Gospodnji (nedjelja).
 • 27. veljače (ponedjeljak) - Susret dekana i konzultora u Otočcu.
 • 25. ožujka (subota) - Dan gospićke katedrale, Sabor biskupa metropolije.
 • 20. svibnja (subota) - Susret za djelatnike u medijima u Slunju (mons. M. Pecić)- Raspraviti kako u medijima prezentirati i poticati vjernike i pomoći kako organizirati Dan Gospodnji.
 • 27. svibnja (subota) - susret pjevačkih zborova u Senju (mons. M. čančar): Obraditi temu: Dan Gospodnji i doprinos pjevača u njemu.
 • 22. lipnja (srijeda) - Svećenički dan: Taj dan obično bude zajednički sa svećenicima Riječke nadbiskupije.
 • 2.lipnja (ponedjeljak) - Biskupijski susret ministranata u Oštarijama (mons. T. Rogić): Ministranti i Dan Gospodnji. 25. srpnja (utorak) - Misa na temeljima krbavske katedrale sv. Jakova u 11 sati.
 • 15. kolovoza (utorak) - Biskupijsko hodočašće na Krasno (Biskupijski odbor za proslavu- Na Krasnu također treba govoriti o Danu Gospodnjem. ) Odbor će u prijedlogu programa promislit će kako i sam program na Krasnu što više organizirati da osvijetli Dan Gospodnji – nedjelju.
 • 23. - 25. kolovoza (srijeda – petak) - Duhovne vježbe za svećenike Gospićko-senjske biskupije na Krasnu

2. dio - Točke programa koje nisu dani točno određeni po datumima nego se predlaže određeni mjesec ili tjedan

Prva subota u listopadu Susret roditelja i supružnika na Krasnu (Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji). Za ovu godinu održan je program. Povjerenstvo će promisliti što učiniti za iduću godinu.

U drugom dijelu mjeseca listopada i početkom ožujka (po potrebi u i lipnju) organiziraju se tečajevi o braku u dekanatskim središtima za sve župe istoimenih dekanata. (Tečajeve organiziraju župnici u dekanatskim središtima. Termine uskladiti u dogovoru s Predstojnikom povjerenstva za pastoral braka i obitelji.)

Koncem siječnja ili početkom veljače prije Dana života (5. veljače 2005.) Obiteljske nedjelje u dekanatskim središtima (susreti sa supružnicima i roditeljima u dekanatskim središtima). Program predlažu dekani u dogovorom s Povjerenstvom za pastvu braka i obitelji. Tema neka također bude: Dan Gospodnji. Povjerenstvo može pomoći u prijedlogu programa

U tijeku veljače susret medicinskog osoblja i onih koji su posebno zaduženi za zdravstvenu skrb u svakoj životnoj dobi (vlč. A. Luketić i o. M. Jelušić). Kako starima i bolesnima pomoći slaviti nedjelju? (boravak u bolnici, odlazak na misu, udaljenost od crkve, slušanje ili gledanje prijenosa na RTV.)

Posljednja subota u veljači Susret Karitasovih volontera u Ličkom Osiku (Vlč. L. Blažević)- Dan Gospodnji i Dan čovjeka. (Dies hominis. Predlaže se da se ove godine i u Došašću priredi susret Karitasovih volontera naše biskupije zajedno s povjerenicima za pastvu obitelji. (taj susret je održan)

Susret članova župnih Pastoralnih vijeća župa pojedinih dekanata u Biskupiji (Dekani u dogovorom s Generalnim vikarom). Po svim dekanatskim susretima župa određenog.

Ponedjeljak nakon prve korizmene nedjelje – Korizmeni susret svećenika u Gospiću: Neka susret bude posvećen temi nedjeljene homilije.

Prva korizmena nedjelja: hodočašće gospićkog dekanata u gospićku katedralu.

Druga korizmena nedjelja: hodočašće otočkog dekatana u gospićku katedralu.

Treća korizmena nedjelja: hodočašće senjskog dekanata u gospićku katedralu.

četvrta korizmena nedjelja: hodočašće ogulinskog dekanata u gospićku katedralu.

Peta korizmena nedjelja: hodočašće slunjskog dekanata u gospićku katedralu. /Za korizmena hodočašća u Gospiću katedralu imenovati posebni Odbor koji bi razradio program ovih hodočašća)

U ožujku - Sabor mladeži. (Msgr. T. Rogić).

U ožujku ili travnju - Susret i duhovna obnova prosvjetnih djelatnika s područja Gospićko-senjske biskupije na Krasnu (Katehetski ured): I njima će na posebni način dobro doći da im se osvijesti značenje Dana Gospodnjeg i to pod vidom očitovanja Crkve.

U neposrednoj blizini blagdana sv. Josipa Radnika (1. svibanj) susret gospodarstvenika s područja Gospićko-senjske biskupije u Gospiću (Msgr. T. Šporčić): Dies domini jest i Dies hominis.

U lipnju susret članova povjerenstva za pastoral braka i obitelji u Otočcu (mons. T. Šporčić). Dogovorit će se za program susreta supružnika i roditelja na prvu subotu u listopadu.

U lipnju Sabor mladeži (mons. Rogić).

U posljednjem tjednu lipnja Svećenički dan svećenika Gospićko-senjske biskupije. (Ordinarijat).

Koncem lipnja Izletnički dan vjeroučitelja Riječke metropolije.

Početkom srpnja susret političkih i stranačkih djelatnika (mons. dr. Mile Bogović, biskup).

U prvoj polovici kolovoza susret stradalnika Domovinskog rata i njihovih obitelji (Vlč. S. Zeba). Susret organizirati s temom: Dan Gospodnji u obitelji s naglaskom solidarnost, zajedništvo, susret s drugima)

3. dio - Dekanatski i međudekanatski sastanci

Neka se konkretno obradi apost. Pismo «Dies Domini i po poglavljima: I Dies Domini (Proslava Stvoriteljeva djela); II. Dies Christi (Dan Gospodina uskrsnuloga i dara Duha Svetoga); III. Dies Ecclesiae (Euharistijsko okupljanje – srce nedjelje); Dies hominis (Nedjelja, Dan radosti, odmora i solidarnosti); Dies dierum (Nedjelja, iskonsko slavlje, objaviteljica smisla vremena)

Po dijelovima crkveno-liturgijske godine predlaže se da se u nedjeljnim homilijama i drugim pobožnim skupovima obrađuje i naglašavaju misli ovim redoslijedom:

 1. Sada završnih nedjelje ove liturgijske godine do nedjelje Krista Kralja: Dies Dierum -- Nedjelja, iskonsko slavlje, objaviteljica smisla vremena;
 2. u Došašću: Dies Ecclesiae - Euharistijsko okupljanje –srce nedjelje;
 3. u Božićnom vremenu: Dies hominis – Nedjelja, dan radosti, odmora i solidarnosti;
 4. u korizmi i vazmenom vremenu: Dies Christi – Dan Gospodina uskrsnuloga i dara Duha Svetoga; 5. u vremenu kroz godinu (ljeto): Dies Domini – Proslava Stvoriteljeva djela;

Dekanatski susreti:

Susret supružnika i roditelja koncem siječnja i početkom veljače govoriti o Danu Gospodnjem, a pod kojim vidom neka izaberu svećenici na dekanatskom sastanku i posebno s predavačem koji bi te susrete vodio.

4.dio - Na župnim razinama

Organizirati susrete s župnim suradnicima, roditeljima i mladima, starijim i nemoćnima Župski zaštitnici: Pred sam blagdan prirediti trodnevnice s iz gornje tematike – Dan Gospodnji – (dies Christi, dies Ecclesiae, Dies hominis). Možda bi se moglo stvoriti jedan zajednički program za trodnevnu pripravu proslave župskih zaštitnika i to na temu Dana Gospodnjeg.

čitavi ovogodišnji program Dana Gospodnjega poticati naše vjernike na slavlje Dana Gospodnjeg koristeći tada izrečeni zavjet Hrvata katolika u Ninu 2. rujna 1979. a koji glasi: «Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi Sv. Misu»

Neka naš biskup mons. dr. Mile Bogović za nedjelju Krista Kralja (prije početka nove liturgijske godine) posebnu poruku u vezi ove pastoralne godine koju želimo posvetiti Danu Gospodnjem.

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice