bener

OTOČAC: Dočekan sv. Nikola

(Ličko Lešće, 6. 12. 2009. - S. V.) I ove je godine u župi BDM od svete Krunice u Ličkom Lešću organiziran doček sv. Nikole za djecu školske i predškolske dobi. Doček sv. Nikole organizirali su članovi Župnog pastoralnog vijeća u suradnji sa članovima KUU-e „GACKA“ iz Ličkog Lešća. Program je započeo u nedjelju 6. prosinca u 13.30 sati kada je sv. Nikola krenuo u društvu članova KUU-e u vožnju konjskom zapregom kroz Ličko Lešće i čoviće. U župnoj crkvi u 16 sati održana je Služba riječi i prigodna propovijed vlč. Ivice Miškulina, koji je ujedno animirao djecu na ponavljanje znanja iz vjeronauka što su djeca s velikim interesom prihvatila aktivno se uključivši u dijalog sa župnikom. Nakon propovijedi ministranti su izveli prigodne recitacije, a najmlađi članovi KUU-e „Gacka“ pjesmom su pozdravili sv. Nikolu koji je darovima razveselio okupljenu djecu.

D O N A T O R I
AGRO - MILKA, OTOČAC; OREšKOVIć FRANE - MOćO, LIčKO LEšćE; BISTRO "DANCIK", LIčKO LEšćE; PRŽIONICA KAVE "SAN", OTOČAC; BUFFET "DOMIG", LIčKO LEšćE; RESTORAN "MAJSIć", čOVIćI; BUFFET "ROTOR 2", čOVIćI; SALON "LA PERLA", OTOČAC; DEVčIć MILAN, LIčKO LEšćE; TRGOVINA "KRANJAC", LIčKO LEšćE; FRIZERSKI SALON "MATRIX", LIčKO LEšćE; TRGOVINA KUNIć, LIčKO LEšćE; JAGODIć MARIJANA I TOMO, LIčKO LEšćE ; VAšAREVIć RUŽICA I DAMIR, čOVIćI; KOLAK BRANKA I STIPE - ŽIŽA, LIčKO LEšćE; ŽANIć MARA I JOSIP, VRILO; KOLAK KRISTINA I MLADEN - ŽIŽA, LIčKO LEšćE; GRAD OTOČAC; OREšKOVIć DARKO - MIćANA, VRILO.

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice